Клиенти

Ние предоставяме най-бързо и качественно обслужване! Нашите основни клиенти са в сферата на:

 • транспорт
 • търговия
 • медицински услуги
 • производство
 • селско стопанство
 • консултантски услуги
 • шивашки услуги
 • ресторантьорство
 • сдружения с нестопанска цел
             Нашите предимства:

 • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
 • Актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
 • Индивидуален подход
 • Адекватни цени
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Посешения на място при клеинта
©2012, C & K Partners Ltd, All rights reserved.
webseite jetzt sofort besuchen http://www.howtoaddlikebutton.com im grossen vergleich